Rumblestrip har valts ut för EU-projektet för forskning och innovation, Horizon 2020 SME instrument, fas 1. Vi fick en utvärderingspoäng på 13.43 (av 15) och har tilldelats €50,000. Dessa medel kommer att vara ett viktigt bidrag till vår totala finansiering och kommer att göra det möjligt för oss att bli ännu mer aggressiva i vår produktutveckling!