Rumblestrip har denna vecka fått 2,4 MSEK i anslag från Almi. Anslaget kommer att användas för att utöka teamet och fortsätta att utveckla vår produkt.