"Formel 1-kunskap vässar tunga lastbilar"

Ett nytt år med stora förväntningar! Rumblestrip-teamet förbereder sig för en ny testexpedition nästa vecka och fokuserar på kontinuerlig utveckling av algoritmerna. Under tiden kan du läsa artikeln om vår adaptiva takdeflektor om du är prenumerant på ATL. http://www.atl.nu/entreprenad/formel-1-kunskap-vassar-lastbilar/

“Formula 1 knowledge sharpens heavy trucks”

A new year with great expectations! The Rumblestrip team is preparing for a new test expedition next week and focusing on continuous development of the algorithms. Meanwhile you can read the article about or adaptive roof deflector if you are a subscriber of ATL (Swedish). http://www.atl.nu/entreprenad/formel-1-kunskap-vassar-lastbilar/