Första offentlig demo av adaptiv takdeflektor

Rumblestrip har denna vecka för första gången visat sin adaptiva takdeflektor till kunder, partners, leverantörer, distributörer och investerare. I en verklig miljö! Olika släp var anslutna till lastbilen och Rumblestrip-algoritmerna identifierade den optimala positionen i 100% av fallen. Spara 5 ton CO2 och 3% i bränslekostnader. För två år sedan var detta bara en idé […]

First public demo – Adaptive roof deflector

Rumblestrip have this week for the first time demonstrated its adaptive roof deflector to customers, partners, suppliers, distributors and investors. In a real environment! Different trailers were connected to the truck and the Rumblestrip algorithms identified the optimal position in 100% of the cases. Saving 5 tonnes of CO2 and 3% in fuel costs. Two […]

Rumblestrip + EIT Climate KIC = sant

Rumblestrip är hedrade att accepteras till Europeiska institutet för Innovation och Tekniks Climate-KIC Accelerator. Climate-KIC är Europas största offentlig-privata innovationspartnerskap med fokus på innovationer för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna. #climateKICnordic

Rumblestrip + EIT Climate KIC = True

Rumblestrip is honored to be accepted to European Institute of Innovation and Technology Climate-KIC accelerator. Climate-KIC is Europe’s largest public-private innovation partnership focused on climate innovation to mitigate and adapt to climate change. #climateKICnordic