Vinnova finansierar Rumblestrips eftermonteringslösning för eftermarknaden

Igår godkände Vinnova Rumblestrip-projektet inom “mindre startups fas 2”, med fokus på att leverera en eftermarknadslösning av en bränsle- och CO2-reducerande produkt för den tunga lastbilsindustrin. “Detta projekt kommer att påskynda vårt uppdrag att leverera en eftermonteringslösning för befintliga lastbilar på marknaden, att hjälpa dumprar minska deras CO2-avtryck och samtidigt skapa en mer hållbar verksamhet.” […]

Vinnova funds Rumblestrip retrofit solution for the aftermarket

Yesterday Vinnova approved the Rumblestrip project within “Innovativa Startups fas 2”, focusing on delivering an aftermarket solution of fuel and CO2 reducing product for the heavy truck industry.  “This project will accelerate our mission to deliver a retrofit solution for existing tractor trucks on the market, helping the haulers reducing their CO2 footprint and at […]