Energimyndigheten informerade oss idag om att de har beviljat oss 5,6 MSEK i finansiering. Finansieringen ska användas för att färdigställa kommersialiseringen av den Ecosense Trailer Assist som kommer att släppas på marknaden under Q3 2019.

Vi är glada över Energimyndighetens förtroende för oss och vår förmåga att minska tunga lastbilars behov av energi med 3% när de använder Ecosense Trailer Assist. Vi är oerhört stolta över att ha klarat alla intervjuer, grindar och krävande due diligence.

Idag är en bra dag!