Almi Invest investerar i Rumblestrip som reducerar utsläpp från tunga lastbilar

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Rumblestrip som utvecklar produkter och tjänster som reducerar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 8% hos tunga lastbilar. I emissionen på totalt 5 miljoner deltar även bolagets grundare Gustav Kristiansson och tidigare NHL-proffset Johan Franzen.

Tunga lastbilar står för ca 10 % av Europas totala CO2 utsläpp. Linköpingbolaget Rumblestrip har nyligen lanserat en mjukvara och en helt ny typ av automatiskt system för befintliga takdeflektorer som reducerar bränsleförbrukningen.

– Rumblestrip har utvecklat en smart teknik för att på ett konkret sätt hjälpa miljön samtidigt som transportbranschen kan spara stora pengar, säger Pär Carlshamre, Investment Manager på Almi Invest. Vikten av att minska CO2-utsläppen blir viktigare för varje dag. Potentialen för tekniken är stor och teamet urstarkt, vi ser fram emot att vara med på bolagets resa ut på den globala marknaden.

Rumblestrips system, Ecosense Trailer Assist, fästs på takdeflektorn på lastbilshyttens tak och minskar luftmotståndet. Genom Rumblestrips mjukvarulösning optimeras inställningen automatiskt baserat på väder, vind och storlek på trailer. Givet den minskade bränsleanvändningen kan en genomsnittlig åkare räkna hem investeringen på cirka 24 månader för varje lastbil och spara ca 5 ton CO2 per år.

Investeringen kommer att användas för att expandera marknadsnärvaron i Europa. Bolaget har ett flertal beviljade patent, både i Sverige och Europa och ett stort antal ansökningar under handläggning ibland annat USA, Kina och Brasilien. Antalet godstransporter på land via lastbil utgör 75 % av alla transporter inom EU och spås öka med 4 % årligen givet ökad urbanisering, e-handel och specialtransporter. Det finns ca 1,8 miljoner dragfordon inom EU och ca 230 000 nya säljs varje år. Ca 95% av dessa har en fast installerad takdeflektor som idag behöver justeras manuellt.

– Det här är bara första steget i vårt inträde på marknaden för bränsle- och fordonsoptimering. Vi knyter nu starka band till de stora aktörerna i Europa och planerar att inom kort även lansera vår produkt som tillval vid nybilsköp, säger Rumblestrips vd Milad Pouyanmehr. Att ha både mjukvara och hårdvara ombord på lastbilen sätter oss i en mycket spännande sits, där vi ser stora möjligheter till merförsäljning.

För ytterligare information kontakta
Milad Pouyanmehr, vd Rumblestrip, tel 076-760 74 03, mail milad@rumblestrip.tech

Pär Carlshamre, investment manager Almi Invest, tel 070-479 00 88, mail par.carlshamre@almiinvest.se

Gustav Kristiansson, styrelseordförande Rumblestrip, tel 070-876 67 68, mail gustav@rumblestrip.tech

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se