– Att ställa in takluftriktaren manuellt är krångligt, tar tid och kan vara riskfyllt. Då är det smartare att låta algoritmerna göra jobbet, säger Andreas Persson, teknikchef på Rumblestrip.

Bakom det enkla systemet Ecosense Trailer Assist för automatisk inställning av takluftriktare jobbar avancerade algoritmer i det tysta. Rumblestrips teknikchef Andreas Persson leder arbetet med att lära algoritmerna att hitta den bästa vinkeln.

 

Andreas Persson är civilingenjör med en examen i farkostteknik från KTH. Efter examen jobbade han i sju år som konsult med fokus på fordon och specialinriktning på aerodynamik på lastbilar. Under två år var han konsult på Scania där han var med och designade nya lastbilar och andra Scaniaprodukter. Sedan ett år tillbaka är han chef för teknik och utveckling på Rumblestrip.

– Ecosense Trailer Assist är en perfekt kombination av det jag jobbat med tidigare, med aerodynamik, algoritmer och maskininlärning, säger Andreas.

 

Tränar algoritmer

Ecosense Trailer Assist fungerar så att en sensor läser av att man bytt trailer eller annan last. Sedan räknar systemet ut en ny optimal position för takluftriktaren och ställer in den. Det är ett enkelt system som sköter sig själv utan inblandning av bilens förare. Men bakom enkelheten finns avancerade maskininlärda algoritmer som gör jobbet.

– Maskininlärning innebär förenklat att man tränar en dator att hitta samband mellan olika parametrar. I vårt fall lär vi algoritmerna att räkna ut den optimala vinkeln på takluftriktaren med hjälp av parametrar som exempelvis lastens höjd, hur långt bort från dragbilen lasten är och vilken form lasten har. Vid varje byte av last räknar systemet ut hur takluftriktaren ska stå för att lastbilen ska få så lågt luftmotstånd som möjligt.

 

Ställ in vid varje lastbyte

En vanlig missuppfattning är att om man endast kör med fyrameterstrailrar, så behöver inte takluftriktaren justeras. Men för att få bästa resultat bör den ställas in varje gång man byter last.

– Om du skulle kontrollmäta tio fyrameterstrailrar skulle du få tio olika höjder. Sedan kan höjden på samma trailer variera beroende på hur dragbilen är ställd. När föraren justerar luftfjädringen kan det ge olika höjd på trailern, påpekar Andreas.

Man kan tycka att det skulle vara enkelt att ställa in takluftriktaren manuellt. Men det är krångligt, tar tid och kan vara riskfyllt.

– Det tror jag är en anledning till att många inte ställer om sina takluftriktare. Det är svårt att mäta rätt med tumstock eller måttband. Det kan också vara farligt att klättra omkring mellan bil och last. Den tid det skulle ta riskerar dessutom att äta upp vinsten med bränslebesparingen. Då är det smartare att låta algoritmerna göra jobbet, understryker Andreas Persson.

 

Simulerar aerodynamik

Ett annan specialkunskap som Andreas tillfört Rumblestrip är CFD-simulering. Det innebär att matematiska modeller används för att simulera aerodynamik i en dator.

– CFD-simuleringar är ett alternativ till tester i vindtunnel. Förutom att det är billigare innebär det även att man kan beräkna luftmotståndet redan innan produkten är tillverkad, påpekar Andreas.

Han ångrar inte att han tog jobbet på Rumblestrip. Det är ett litet bolag vilket innebär att han får rycka in och supporta där det behövs.

– Det finns en charm i att jobba i ett startup-bolag. Man får jobba mycket fritt, det är korta beslutsvägar och varje medarbetare har ett stort inflytande på slutprodukten. Det är stimulerande att enkelt kunna se sitt bidrag till produkten.