Magnus Wiklund, ägare till Wiklund Transport i Larsmo i Finland, har kört Scania i många år. Sedan han beställde tre New Generation Scania har han varit mycket noga med att hans förare ska justera takluftriktaren varje gång de byter last, för att på så sätt minimera bränsleförbrukningen.

Tack vare att nya de Scania-bilarna hade vev för att justera takluftriktaren så har det inte varit alltför svårt för förarna att följa uppmaningen från Magnus. Inställningen av takluftriktaren har dock gjorts på känsla eftersom det tar alltför lång tid och kraft att göra de noggranna mätningar som behövs för att kunna ställa in takluftriktaren enligt Scanias handbok.

Magnus Wiklund insåg därför potentialen i ett helt automatiskt system som kunde se till att takluftriktaren alltid ställs in optimalt, utan att föraren alls behöver tänka på det. Därför monterade han Ecosense Trailer Assist på alla sina tre New Generation Scania i september 2019. Nu, fem månader senare, visar förbrukningssiffrorna sitt tydliga språk: en sänkning med tre procent.

Magnus själv är nöjd med att hans intuition var korrekt; att ett automatiskt system skulle kunna uppnå en sänkning av bränsleförbrukningen, trots att alla hans förare har varit duktiga och justerat takluftriktaren så gott de har kunnat tidigare.

Magnus utvecklar:
”Några av förarna tyckte i början att det såg ut som att takluftriktaren stod lite för lågt inställd, men kontrollmätningar visade att den faktiskt var inställd helt korrekt. Det visar att det är väldigt svårt att ställa in takluftriktaren perfekt på känsla; man har ofta en tendens att ställa den lite för högt.”

”Jag tror faktiskt att besparingen kommer att bli ännu större efter hand. I höst har vi haft jobbigt väder med mycket vind och regn. Det brukar höja förbrukningen lite grann. Förutom bränslebesparingen så är det också jätteskönt med ett helt automatiskt system, jag har helt glömt bort det här med vevandet! Jag tror stenhårt på produkten.”

Wiklund Transports tre lastbilar kör lite blandade rutter. En bil går oftast mellan Finland och Norge för att hämta och lämna nya släp. Ofta kan vägen hem gå utan släp. En annan bil kör mestadels i Finland med släp som ofta varierar mellan 420-450 cm i höjd.

Ecosense Trailer Assist hjälper åkeriet att nå minsta möjliga bränsleförbrukning och utsläpp i varje läge. Dessutom avlastar det förarna som aldrig mer behöver lägga tid på att justera takluftriktaren efter varje lastbyte – en justering som dessutom är svår att få till helt korrekt utan det automatiska systemet från Rumblestrip.

 

För mer information

Milad Pouyanmehr, Rumblestrip, +46 76 760 74 03, milad@rumblestrip.tech

Magnus Wiklund, M. Wiklund Transport, +358 50 061 7871, info@wiklundtransport.fi