Almi Invest förinvesterar

Almi Invest och Rumblestrip har nått en överenskommelse om en “förinvestering”. Investeringen kommer att stärka Rumblestrip att ytterligare öka sin utvecklingstakt, att positionera sin produkt och sig själv inför en seedrunda under första halvåret 2017.

Almi Invest pre-investment

Almi Invest and Rumblestrip have reached an agreement for a pre-investment. The pre-investment will strengthen Rumblestrip to further increase its pace of development, to position its product and itself for a seed investment during first half of 2017.

Vald för EU Horizon 2020

Rumblestrip har valts ut för EU-projektet för forskning och innovation, Horizon 2020 SME instrument, fas 1. Vi fick en utvärderingspoäng på 13.43 (av 15) och har tilldelats €50,000. Dessa medel kommer att vara ett viktigt bidrag till vår totala finansiering och kommer att göra det möjligt för oss att bli ännu mer aggressiva i vår […]

Selected for EU Horizon2020

Rumblestrip has been selected for the EU framework for research and innovation, Horizon2020 SME Instrument, phase 1. We recorded an evaluation score of 13,43 (out of 15) and have been awarded €50.000. These funds will be a great contribution to our overall funding and will allow us to be even more aggressive in our product […]