Smart takluftriktare kommer att minska CO2-utsläppen

Läs artikeln från Energivärlden, en tidning från Energimyndigheten som finansierar kommersialiseringen av Ecosense Trailer Assist. https://www.energivarlden.se/artikel/smarta-takluftriktaren-ska-sanka-lastbilsutslappen/

Smart roof deflector will reduce CO2 emissions

Read the article from Energivärlden, a paper from the Swedish Energy Agency which funds the commercialisation of Ecosense Trailer Assist. In Swedish: https://www.energivarlden.se/artikel/smarta-takluftriktaren-ska-sanka-lastbilsutslappen/  

Rumblestrip får 5,6 miljoner kronor (€500K) i finansiering!

Energimyndigheten informerade oss idag om att de har beviljat oss 5,6 MSEK i finansiering. Finansieringen ska användas för att färdigställa kommersialiseringen av den Ecosense Trailer Assist som kommer att släppas på marknaden under Q3 2019. Vi är glada över Energimyndighetens förtroende för oss och vår förmåga att minska tunga lastbilars behov av energi med 3% […]

Rumblestrip receives 5.6MSEK (€500K) in funding!

The Swedish Energy Agency today informed us that they have awarded us with 5.6MSEK in funding. The funds are to be used to finalize the commercialization of the Ecosense Trailer Assist which will be released on the market in Q3 2019. We are thrilled over the agency’s trust in us and our ability to reduce […]