Wiklund Transport sparte 3% av drivstofforbruket

 Magnus Wiklund, eier av Wiklund Transport i Larsmo i Finland, har kjørt Scania i mange år. Etter at han bestilte tre New Generation Scania har han vært svært nøye med at sjåførene skal justere takspoileren hver gang de bytter last, for å minimere drivstofforbruket.  Takket være at de nye Scania-bilene hadde sveiv som kunne justere […]

Three percent fuel savings for Wiklund Transport

Scania Next Generation lastbilar med Ecosense Trailer Assist under installation

Magnus Wiklund, owner of Wiklund Transport in Larsmo in Finland, has driven Scania trucks during many years. Since he ordered three New Generation Scania, he has made sure to tell his drivers to adjust the roof air deflector every time they are changing load carrier, in order to minimize the fuel consumption. Thanks to the […]

Tre procents bränslebesparing för Wiklund Transport

Scania Next Generation lastbilar med Ecosense Trailer Assist under installation

Magnus Wiklund, ägare till Wiklund Transport i Larsmo i Finland, har kört Scania i många år. Sedan han beställde tre New Generation Scania har han varit mycket noga med att hans förare ska justera takluftriktaren varje gång de byter last, för att på så sätt minimera bränsleförbrukningen. Tack vare att nya de Scania-bilarna hade vev […]