Den verkliga kostnaden av takmonterade extraljus​

Simuleringen visar hur extraljusen ökar trycket i det kritiska området där de är monterade. Det leder till minskat sug framåt kring takövergången, vilket ger ökad bränsleförbrukning Trots att europeiska lastbilar kan tyckas vara ganska tegelstensformade så lägger lastbilstillverkarna stora resurser på att strömlinjeforma fordonen så mycket man kan. Reglerna för begränsad maxlängd leder dock till […]

Up to 2 L / 100 km fuel saving with Ecosense Trailer Assist for Trönninge Åkeri

For Trönninge Åkeri from Halmstad, it is extremely important to keep fuel consumption down as much as possible. It is not possible to charge more from the customers because the trucks uses more fuel. Every percentage of fuel that can be saved gives a direct effect on the financial result. When Mattias Creutz, owner of […]

Upp till 2 L/100 km bränslebesparing med Ecosense Trailer Assist för Trönninge Åkeri

 För Trönninge Åkeri från Halmstad är det oerhört viktigt att hålla nere bränsleförbrukningen så mycket det går. Det går nämligen inte att ta mer betalt från kunderna för att lastbilarna drar mer bränsle. Varje procent bränsle som går att spara ger direkt effekt på sista raden.  När Mattias Creutz, ägare av åkeriet, hörde talas om […]

Wiréns Åkeri saves 25,000 SEK per year with Ecosense Trailer Assist

Wiréns Åkeri is a transport company that was founded as early as 1946. The company is located in Kristinehamn near Vänern in Sweden and transports components for Volvo Construction Equipment, as well as long distance transport for DHL. Wiréns have a big focus on environmentally adapted transports and works actively to reduce the environmental impact […]

Wiréns Åkeri sparar 25 000 kr per år med Ecosense Trailer Assist

Wiréns Åkeri är ett anrikt transportföretag som grundades redan 1946. Åkeriet håller till i Kristinehamn vid Vänern och kör bland annat komponenter för Volvo Construction Equipment, samt fjärrtrafik för DHL. Wiréns lägger stor vikt vid miljöanpassade transporter och jobbar aktivt för att minska miljöpåverkan från sina transporter. Därmed valde man att prova Ecosense Trailer Assist […]