Renova satsar på miljön och minskar bränsleförbrukningen med 1,4L/100km

Renova erbjuder företag och kommuner i Västsverige lösningar för återvinning och avfall. Bolaget som ägs av tio kommuner har länge haft en tydlig miljöprofil där miljöfrågorna genomsyrar deras vardag.  Renova valde att investera i Ecosense Trailer Assist för en av deras lastbilar som levererar överbliven deg från bagerier till bondgårdar. Tomas Aronsson som kör bilen […]

The real cost of roof-mounted extra lights

The simulation shows how extra lights increase the pressure in the critical area where they are mounted. This leads to reduced forward suction at the roof transition area, which results in increased fuel consumption Even though European trucks might seem fairly brick-shaped, the OEMs put vast resources towards streamlining the vehicles as much as possible. […]

Den verkliga kostnaden av takmonterade extraljus​

Simuleringen visar hur extraljusen ökar trycket i det kritiska området där de är monterade. Det leder till minskat sug framåt kring takövergången, vilket ger ökad bränsleförbrukning Trots att europeiska lastbilar kan tyckas vara ganska tegelstensformade så lägger lastbilstillverkarna stora resurser på att strömlinjeforma fordonen så mycket man kan. Reglerna för begränsad maxlängd leder dock till […]

Up to 2 L / 100 km fuel saving with Ecosense Trailer Assist for Trönninge Åkeri

For Trönninge Åkeri from Halmstad, it is extremely important to keep fuel consumption down as much as possible. It is not possible to charge more from the customers because the trucks uses more fuel. Every percentage of fuel that can be saved gives a direct effect on the financial result. When Mattias Creutz, owner of […]

Upp till 2 L/100 km bränslebesparing med Ecosense Trailer Assist för Trönninge Åkeri

 För Trönninge Åkeri från Halmstad är det oerhört viktigt att hålla nere bränsleförbrukningen så mycket det går. Det går nämligen inte att ta mer betalt från kunderna för att lastbilarna drar mer bränsle. Varje procent bränsle som går att spara ger direkt effekt på sista raden.  När Mattias Creutz, ägare av åkeriet, hörde talas om […]

Wiréns Åkeri saves 25,000 SEK per year with Ecosense Trailer Assist

Wiréns Åkeri is a transport company that was founded as early as 1946. The company is located in Kristinehamn near Vänern in Sweden and transports components for Volvo Construction Equipment, as well as long distance transport for DHL. Wiréns have a big focus on environmentally adapted transports and works actively to reduce the environmental impact […]

Wiréns Åkeri sparar 25 000 kr per år med Ecosense Trailer Assist

Wiréns Åkeri är ett anrikt transportföretag som grundades redan 1946. Åkeriet håller till i Kristinehamn vid Vänern och kör bland annat komponenter för Volvo Construction Equipment, samt fjärrtrafik för DHL. Wiréns lägger stor vikt vid miljöanpassade transporter och jobbar aktivt för att minska miljöpåverkan från sina transporter. Därmed valde man att prova Ecosense Trailer Assist […]

Wiklund Transport sparte 3% av drivstofforbruket

 Magnus Wiklund, eier av Wiklund Transport i Larsmo i Finland, har kjørt Scania i mange år. Etter at han bestilte tre New Generation Scania har han vært svært nøye med at sjåførene skal justere takspoileren hver gang de bytter last, for å minimere drivstofforbruket.  Takket være at de nye Scania-bilene hadde sveiv som kunne justere […]

Three percent fuel savings for Wiklund Transport

Scania Next Generation lastbilar med Ecosense Trailer Assist under installation

Magnus Wiklund, owner of Wiklund Transport in Larsmo in Finland, has driven Scania trucks during many years. Since he ordered three New Generation Scania, he has made sure to tell his drivers to adjust the roof air deflector every time they are changing load carrier, in order to minimize the fuel consumption. Thanks to the […]

Tre procents bränslebesparing för Wiklund Transport

Scania Next Generation lastbilar med Ecosense Trailer Assist under installation

Magnus Wiklund, ägare till Wiklund Transport i Larsmo i Finland, har kört Scania i många år. Sedan han beställde tre New Generation Scania har han varit mycket noga med att hans förare ska justera takluftriktaren varje gång de byter last, för att på så sätt minimera bränsleförbrukningen. Tack vare att nya de Scania-bilarna hade vev […]